Budownictwo, Przemysł

Najważniejsze zasady użytkowania butli do gazów technicznych

Sporo osób nie jest nawet świadomych tego, że na co dzień ma kontakt z butlami na gazy techniczne. Chociażby ma to miejsce w przypadku zwykłych kuchenek zasilanych popularnym propanem-butanem, ale też przy rozmaitych spawalniczych pracach. We wszystkich takich przypadkach gazy są przechowywane w specjalnych butlach, które z jednej strony posiadają zawory pozwalające na wypuszczenie gazu. W zależności od jego rodzaju zawartość takiej butli może być lotna lub płynna, i stosuje się też wtedy inne rozwiązania. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby do każdego rodzaju gazu stosować odpowiedni rodzaj butli, ewentualne pomyłki będą bowiem dużym zagrożeniem. Tak samo zresztą jak niewłaściwe obchodzenie się z butlami podczas pracy, które wymagają przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem.

W pierwszej kolejności Butle spawalnicze muszą się znajdować w odpowiednim stanie technicznym. Dotyczy to zarówno korpusu z metalu, jak też wszystkich dodatkowych elementów, na przykład takich jak zawory. Z tego też powodu obowiązujące przepisy są restrykcyjne pod tym względem, i wymagają, aby każda Butla butle 2 L posiadała homologację. Homologację taką można uzyskać po wykonaniu badań przez inspektora z uprawnieniami. W trakcie weryfikacji będzie on sprawdzał, czy butla nie jest skorodowana albo odkształcona, co by mogło zagrozić stosowaniu jej dalej. Obowiązkowa jest też do przeprowadzenia próba ciśnieniowa, i dopiero po jej zakończeniu wystawić można przedłużenie homologacji.

Będzie ona obowiązywać na ustalony czas, po czym badanie trzeba będzie powtórzyć. Żeby zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa, to niezwykle istotny jest również sposób używania butli. Przechowywać je należy z daleka od wszelakich źródeł ciepła, dlatego najlepszym miejscem tu będzie jakieś zadaszone pomieszczenie z dobrym wentylowaniem. Butle skierowane być powinny zaworami do góry, ponieważ to także ma wpływ na zachowanie gazu. Należy też systematycznie sprawdzać, czy nie zaczynają się pojawiać nieszczelności przy zaworze.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz